Kundeservice

Fyndiqs klimaarbejde

Ja, vi sælger lavprisprodukter og vores mission er, at kunne tilbyde de bedste fund med den bedste kundeoplevelse. Men medfører det, at vi ikke er gode ved miljøet? Vi er overbevist om, at dette er ikke tilfældet og derfor har vi denne vision:

“Fyndiq skal være den første lavprisaktør, som er gode mod klimaet! At gøre et fund behøver ikke være dårligt for klimaet og det er et glastag vi skal knuse.”

Hvordan skal det gå til?

Aha, og hvordan skal vi så lykkes med det? Jo, vi bestemte os for at følge den såkaldte 1.5°C Playbook, hvilket er et tiltag, som hjælper virksomheder og organisationer med retningslinjer for at opnå eksponentielle klimaindsatser. I deres rapport findes forslag til løsninger for at halvere de globale udslip af drivhusgasser. De henvender sig til virksomheder, der ser det som sin opgave at være med til at forandre verden.

Det første vi gjorde var derfor,, sammen med GoClimate, at gennemføre en analyse af vores klimaaftryk for 2020. Rapporten, som kan læses i sin helhed her, viser at vi forårsagede udslip på totalt 3 373 ton CO2e. Dette giver en udslipsradius på 6,3 ton CO2e pr. millioner kroner i omsætning.

Ud fra denne rapport om vores udslip, kigger vi nu på, hvad vi behøver gøre indenfor respektive område i 1.5°C Playbook. Vi arbejder ud fra en struktur, hvor der findes fire områder, så kaldet søjler, som man, som virksomhed, skal agere indenfor.

1. Mindske vores egne udslip

Vores egne udslip står bare for 13 838 kg CO2e, hvilket kun svarer til 0,4% af vores totale udledning. Dette gør, at vores fokus vil være ikke at øge den andel og, når det er muligt, selvfølgelig også foretage valg, som mindsker dette. Eftersom vores egne udslip er så lille en del så anbefales det, at vi i stedet fokuserer på den del, hvor vi faktisk kan gøre en forskel, hvilket er inden for område 2.

2. Mindske vores indirekte udledning - udslip som forårsages i vores værdikæde

Vores indirekte udledning, altså udslip som forårsages af produkterne vi sælger, står for 99,6% af vores totale udslip. Området omfatter produktion, emballering og transporter, for at vores kunder skal få sine produkter.

For at mindske vores klimaaftryk er det vigtigt at fokusere på de områder som er størst, hvad gælder volumen og klimaaftryk. Som man kan se i rapporten, kommer 85% af klimaaftrykket fra selve produkterne og fremstillingen af disse. Derfor lægger vi nu hele vores fokus på at sørge for, at denne del sænkes så meget som muligt, for at få mest muligt udbytte af dette arbejde.

Det er her, det hårde arbejde starter. Vi står midt i dette og vil løbende udrulle initiativer, der vil mindske vores miljøpåvirkning.

3. Sørge for at vi har klimafokus med i vores strategi

Eftersom vores mål er at være den første lavprisaktør, som er gode mod klimaet, så har vi bestemt os for, at vi skal gøre det nemt for vores kunder at foretage gode valg, når de handler hos os.

“Derfor vil vi fokusere på at hjælpe kunderne med at vælge produkter, som er gode mod klimaet!”

Vi har derfor identificeret to retninger i vores klimainitiativ. Den første er at gøre det muligt for vores kunder at være med til at klimakompensere for sine køb på Fyndiq. Den anden er at på en bedre måde vise vores kunder hvilke produkter, som er bedst at vælge med hensyn til klimaet. Dette arbejde vil vi fokusere på i 2023 og løbende rapportere, hvordan det går og hvilke resultat vi opnår sammen med vores kunder.

4. Klimakompensere vores aftryk ✅

Vi kompenserer hvert år for 110% af vores totale klimaaftryk og det har vi gjort alle år vi har været til (siden 2011)!

Dette er gjort gennem investeringer i klimaprojekter via GoClimate (kun “Gold standard” projekter) som binder modsvarende mængde af kuldioxid, som vi har bidraget med i udslip siden vores start. Dette vil vi fortsætte med at gøre, hvilket betyder, at hver eneste produkt, du køber, er klimakompenseret til 110%.

De projekt vi har investeret i hidtil er:

Certifikater og kvitteringer på disse investeringer kan du se her Santa Marta, Bhadla, Wind Park.


Ingen kan gøre alt, men alle kan gøre noget. Dette er vores første trin i vores langsigtede ambition om at være den første lavprisaktør, som er gode mod klimaet. Følg med!

-Fredrik Norberg

VD og grunder