Kundeservice

Fyndiqs Privatlivspolitik

Fyndiq ønsker at beskytte dit privatliv, og vi bestræber os derfor altid på at yde et højt niveau af databeskyttelse. Vi vil i denne privatlivspolitik gøre rede for, hvordan vi indsamler og bruger dine personoplysninger på Fyndiqs markedsplads. Du kan i denne privatlivspolitik også læse mere om dine rettigheder, og hvordan du kan gøre dem gældende.

Vi ønsker, at du skal føle dig tryg ved, hvordan vi behandler dine personoplysninger, og det er derfor vigtigt, at du læser og forstår vores privatlivspolitik, før du benytter dig af vores tjenester. Du er altid velkommen til at kontakte os på privacy@fyndiq.com, hvis du måtte have spørgsmål.

Hvilke oplysninger indsamler vi om dig?

Vi indsamler de personoplysninger, som du afgiver til os f.eks. i forbindelse med et køb, eller når du kontakter os. Du kan nedenfor læse mere om hvilke personoplysninger, vi indsamler, og hvorfor vi indsamler dem. Derudover kan vi indsamle personoplysninger fra andre kilder som eksempelvis Svea, offentlige myndigheder eller fra offentligt tilgængelige registre.

Hvorfor har vi brug for dine personoplysninger?

- For at du kan shoppe på Fyndiq

Vi behøver oplysninger om dig, for at du kan shoppe på Fyndiq. Vi har brug for følgende personoplysninger:

Kontaktoplysninger (f.eks. navn, e-mail, adresse og telefonnummer)

Oplysninger om dit køb (f.eks. produkt- og betalingsoplysninger)

Vi skal bruge disse oplysninger for at kunne opfylde den købsaftale, der er indgået med dig.

Personoplysningerne vil blive opbevaret til dette formål i tre år fra købstidspunktet.

- For at vi kan håndtere dine henvendelser til vores kundeservice

Vi skal bruge dine personoplysninger til at hjælpe dig, når du kontakter vores kundeservice. De personoplysninger, der kan behandles for vores kundeservice, er:

Kontaktoplysninger (f.eks. navn, e-mail, adresse og telefonnummer)

Købshistorik

Kundeservicehistorik

Andre oplysninger, der kan dokumenteres i forbindelse med dine henvendelser til kundeservice

Oplysningerne er nødvendige for at varetage Fyndiqs legitime interesse i at håndtere dine spørgsmål og/eller eventuelle klager over de produkter, du har købt på vores markedsplads.

Personoplysningerne vil til dette formål blive opbevaret i tre år fra det tidspunkt, hvor din kundeservicesag afsluttes.

- For at vi kan udsende nyhedsbreve og tilbud

Vi skal bruge dine personoplysninger til at kunne sende dig nyhedsbreve, tilbud, vareprøver og lignende via e-mail, post samt i vores app. De personoplysninger, der behandles til dette formål, er:

Kontaktoplysninger (f.eks. navn, e-mail, adresse og telefonnummer)

Din købshistorik

Brugeradfærd (f.eks. din klik- og besøgshistorik)

Oplysningerne er nødvendige for at varetage Fyndiqs legitime interesse i at kontakte dig og markedsføre vores tjenester og nyheder samt at sende dig tilbud, vareprøver og lignende fra vores markedsplads.

Personoplysningerne vil til dette formål blive opbevaret i et år fra dit seneste køb eller din seneste interaktion med Fyndiq (eksempelvis, at du har åbnet vores e-mails eller på anden vis har vist en interesse i Fyndiqs tjenester). Du kan altid vælge at stoppe vores udsendelse af e-mails tidligere, hvis du følger instrukserne i e-mailen eller ved henvendelse til vores kundeservice.

- For at vi kan håndtere din deltagelse i konkurrencer og events

Vi skal bruge dine personoplysninger til at kunne kommunikere med dig, udnævne vindere og levere gevinster, hvis du deltager i vores konkurrencer og/eller events. Vi har brug for følgende personoplysninger:

Kontaktoplysninger (f.eks. navn, e-mail, adresse og telefonnummer)

Oplysninger afgivet i tilmeldinger til konkurrencer eller events

Oplysningerne er nødvendige for at varetage Fyndiqs legitime interesse i at administrere din deltagelse i konkurrencer og/eller events.

Personoplysningerne vil til dette formål blive opbevaret så længe konkurrencen/eventet varer (herunder i forbindelse med en eventuel evaluering).

- For at vi kan evaluere, udvikle og forbedre vores tjenester

Vi skal bruge dine personoplysninger til at kunne gøre vores tjenester mere brugervenlige, udvikle og forbedre vores sortiment, forbedre vores IT-systemer og til på anden vis at evaluere, udvikle og forbedre vores tjenester. Vi har brug for følgende personoplysninger:

Brugeradfærd (f.eks. din klik- og besøgshistorik)

Tilbagemeldinger (eksempelvis bedømmelser eller anmeldelser)

Købshistorik

Lokaliseringsdata

Tekniske oplysninger om de anvendte enheder og deres indstillinger (f.eks. sprogindstilling, IP-adresse, browserindstillinger, tidszone, styresystem, skærmopløsning, platform og app-version)

Kundeservicehistorik

Forbruger-ID (en unik kode, der oprettes for hver enkelt forbruger)

Resultater fra kundetilfredshedsundersøgelser eller markedsundersøgelser

Oplysningerne er nødvendige for at varetage Fyndiqs legitime interesse i at evaluere, udvikle og forbedre vores tjenester. Oplysningerne vil blive behandlet på baggrund af dit samtykke, hvor det måtte være nødvendigt.

For størstedelens vedkommende foretages denne behandling på aggregeret niveau under anvendelse af afidentificerede eller pseudonymiserede oplysninger uden nogen forbindelse til dig om individ. I det omfang at vi behandler personoplysninger til dette formål, vil personoplysningerne blive opbevaret i tre år fra dit seneste køb eller seneste besøg på hjemmesiden.

- For at vi kan opfylde Fyndiqs juridiske forpligtelser

Vi skal bruge dine personoplysninger til at opfylde vores juridiske forpligtelser i henhold til lovgivningen, retsafgørelser eller regeringsbeslutninger (f.eks. love om bogføring, hvidvaskning eller regler om produktansvar eller -sikkerhed). Vi har brug for følgende personoplysninger:

Kontaktoplysninger (f.eks. navn, e-mail, adresse og telefonnummer)

Købshistorik

Kundeservicehistorik

Behandlingen af personoplysninger sker som led i opfyldelsen af Fyndiqs juridiske forpligtelser i henhold til loven.

Personoplysningerne vil blive opbevaret i henhold til gældende opbevaringskrav i relevant lovgivning. Hvis der ikke angives nogen opbevaringskrav i de pågældende love, vil personoplysningerne blive opbevaret til dette formål i tre år fra dit seneste køb.

- For at vi kan forhindre misbrug af vores tjenester og for at forhindre, forebygge og efterforske forbrydelser mod Fyndiq

Vi skal bruge dine personoplysninger til at forhindre og efterforske forhold om bedrageri, chikane eller andre handlinger, som er forbudt ved lov eller i henhold til Fyndiqs Almindelige Handelsbetingelser. Vi har brug for følgende personoplysninger:

Kontaktoplysninger (f.eks. navn, e-mail, adresse og telefonnummer)

Købshistorik

Kundeservicehistorik

Brugeradfærd (f.eks. din klik- og besøgshistorik)

Oplysningerne er nødvendige for at opfylde eventuelle juridiske forpligtelser eller for at varetage Fyndiqs legitime interesse i at forebygge misbrug af vores tjenester eller for at forhindre, forebygge og efterforske forbrydelser mod virksomheden.

Personoplysningerne vil blive opbevaret til dette formål i tre år fra det tidspunkt, hvor der opstår mistanke om misbrug eller en forbrydelse.

- For at vi kan behandle anmeldelser af krænkelser af immaterielle rettigheder

Hvis du til os anmelder, at du har mistanke om, at dine immaterielle rettigheder bliver krænket, skal vi bruge dine personoplysninger til at undersøge sagen. Personoplysningerne, der kan blive behandlet inden for rammerne for behandling af sådanne sager, er:

Kontaktoplysninger (f.eks. navn, e-mail, adresse og telefonnummer)

CPR-nummer (hvis du er indehaver af en enkeltmandsvirksomhed)

Andre personoplysninger, som afgives i din anmeldelse

Oplysningerne er nødvendige for at varetage din og Fyndiqs legitime interesse i at behandle anmeldelser af krænkelser af immaterielle rettigheder.

Personoplysningerne vil blive opbevaret til dette formål i tre år fra det tidspunkt, hvor din sag er afsluttet.

Hvem deler vi dine personoplysninger med?

- Butikker på Fyndiq

For at du kan gennemføre dit køb på Fyndiq, skal vi dele oplysninger om dig med den butik, som skal stå for levering af varerne. Følgende personoplysninger vil blive overført til butikkerne:

Kontaktoplysninger (f.eks. navn og leveringsadresse)

Oplysninger om dit køb (f.eks. produktoplysninger)

Butikkerne vil være databehandlere af de modtagne personoplysninger, og de behandler oplysningerne på vegne af Fyndiq.

- Andre databehandlere

For at vi kan udbyde vores tjenester, deler vi dine personoplysninger med virksomheder, der er såkaldte databehandlere for os. En databehandler er en virksomhed, der behandler personoplysninger på vores vegne og i henhold til vores instruktioner. Vi benytter os eksempelvis af databehandlere, som hjælper os i forbindelse med kundeservice, betalingsløsninger, markedsføring og IT-ydelser.

Når dine personoplysninger deles med databehandlere, vil det kun være til formål, der er forenelige med de formål, som vi har indsamlet oplysningerne til. Vi har indgået aftaler med alle databehandlerne, og de indestår for sikkerheden af de behandlede personoplysninger og forpligter sig til at overholde vores sikkerhedskrav samt begrænsninger og betingelser for internationale overførsler af personoplysninger.

- Andre dataansvarlige

Vi deler endvidere dine personoplysninger med andre organisationer, som selvstændigt er ansvarlige for personoplysningerne, eksempelvis statslige myndigheder, hvis dette er et lovkrav, eller hvis der er mistanke om en forbrydelse. Når dine personoplysninger deles med sådanne organisationer, som selvstændigt er ansvarlige for personoplysningerne, vil de pågældende organisationers privatlivspolitikker og behandling af personoplysninger være gældende.

Hvor længe gemmer vi dine personoplysninger?

Vi gemmer aldrig dine personoplysninger i længere tid, end hvad der er nødvendigt for hvert formål. Vi henviser til de ovennævnte beskrivelser af formålene, hvis du ønsker mere information om specifikke opbevaringsperioder.

Hvor behandler vi dine personoplysninger?

Vores databehandlere og butikker befinder sig i forskellige dele af verden. Dine personoplysninger kan derfor blive behandlet både inden og uden for EU/EØS-området. Uanset hvor dine personoplysninger bliver behandlet, sikrer vi dine personoplysninger med alle rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske foranstaltninger på samme niveau som den beskyttelse, der ydes inden for EU/EØS-området. Det sker eksempelvis ved at indgå aftaler med modtagerne for at sikre, at dine personoplysninger behandles hensigtsmæssigt.

Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?

Vi anvender IT-systemer for at beskytte fortroligheden og integriteten af samt adgangen til personoplysninger. Vi har truffet særlige sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod ulovlig eller uautoriseret behandling (såsom ulovlig adgang, tab, tilintetgørelse eller beskadigelse). Det er kun personer, som skal behandle dine personoplysninger for, at vi kan opfylde vores angivne formål, der vil få adgang til oplysningerne.

Hvad er cookies, og hvordan anvender vi dem?

Fyndiq anvender cookies, som er korte tekstfiler, der sendes fra vores webserver, og som din browser så gemmer, når du besøger Fyndiq.

Du kan læse mere om cookies, og hvordan vi anvender dem here

Hvad er dine rettigheder?

- Ret til berigtigelse

Fyndiq vil gøre, hvad der i henhold til loven kræves for at holde dine personoplysninger korrekte, fuldstændige og opdaterede. Du har ret til berigtigelse af ufuldstændige og ikke korrekte personoplysninger.

- Ret til indsigelse

Hvis dine personoplysninger behandles til formål, der er nødvendige for at forfølge Fyndiqs eller en tredjemands legitime interesser, har du ret til at gøre indsigelse mod behandlingen på baggrund af din særlige situation ved at kontakte Fyndiq. Hvis du gør indsigelse mod behandlingen, skal Fyndiq påvise, at der er foreligger afgørende og berettigede årsager til at fortsætte behandlingen af personoplysningerne.

- Ret til sletning

Du har ret til at anmode om sletning af dine personoplysninger.

- Ret til begrænsning af behandling

Du har ret til, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses.

- Ret til indsigt

Du har ret til fra Fyndiq at modtage en bekræftelse på, at dine personoplysninger behandles af selskabet, og i så tilfælde at få indsigt i personoplysningerne samt følgende information:

behandlingens formål,

de omhandlede kategorier af personoplysninger,

modtagere eller modtagerkategorier af personoplysninger (særligt hvis de befinder sig uden for EU/EØS-området),

opbevaringsperioden for personoplysningerne,

information om de rettigheder, der er angivet i denne privatlivspolitik,

information om kilden, som personoplysningerne kommer fra, og

om der forekommer automatisk behandling, herunder profilering.

Hvis din anmodning afgives elektronisk, har du endvidere ret til at modtage en kopi af dine personoplysninger i elektronisk format. Anmoder du om yderligere kopier, kan Fyndiq opkræve et rimeligt gebyr til dækning af de administrative omkostninger forbundet hermed.

- Ret til dataportabilitet

Når behandlingen af dine personoplysninger er automatiseret og baseret på dit samtykke eller foretages for at opfylde eller indgå en aftale med dig, og forudsat at personoplysningerne er indhentet direkte fra dig, har du ret til at modtage en kopi af dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format.

- Rettigheder i forbindelse med automatisk behandling, herunder profilering

Du har ret til ikke at være genstand for en afgørelse, som alene bygger på en automatisk behandling, hvis den pågældende afgørelse har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker dig. Denne ret gælder dog ikke, hvis den automatiske behandling er nødvendig for at opfylde en aftale, der er indgået med dig, hvis den automatiske behandling udtrykkeligt er tilladt i henhold til loven, eller hvis du har givet udtrykkeligt samtykke hertil.

- Klage til tilsynsmyndigheden

Du er velkommen til at kontakte Fyndiq, hvis du har spørgsmål, eller hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger. Du har også ret til at indgive en klage vedrørende behandlingen af dine personoplysninger til det svenske datatilsyn www.imy.se, eller et andet datatilsyn i det land, hvor du befinder dig.

De ovennævnte rettigheder kan være underlagt betingelser og begrænsninger. Dette afhænger af de konkrete omstændigheder vedrørende den pågældende behandling.

Hvem er ansvarlig for de personoplysninger, vi indhenter?

Fyndiq AB, reg.nr. 556792-1712, Ynglingagatan 16, SE-113 47 Stockholm, Sverige, er dataansvarlig for så vidt angår selskabets behandling af personoplysninger.

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, eller giver den dig anledning til bekymring, er du velkommen til at kontakte os på privacy@fyndiq.com.